Политика за поверителност

Тази политика за поверителност описва как обработваме информация за вас, включително лични данни и бисквитки или „бисквитки“.


1. Обща информация

 1. Настоящата политика се отнася за Уебсайта, който работи под URL: menstillcaps.com
 2. Операторът на Уебсайта и администратор на лични данни е: Menstill
 3. Електронен адрес за контакт на оператора: info@menstillcaps.com
 4. Операторът е Администратор на Вашите лични данни по отношение на данните, които доброволно предоставяте на Уебсайта.
 5. Уебсайтът използва личните данни за следните цели:
  • Изпращане на бюлетина
  • Обработка на запитвания чрез формуляра
  • Представяне на оферти или информация
 6. Уебсайтът изпълнява функциите по получаване на информация за потребителите и тяхното поведение по следните начини:
  1. Чрез доброволно въведени данни във формуляри, които се въвеждат в системите на Оператора.
  2. Чрез съхраняване на „бисквитки“ (т.нар. „cookies“) в крайните устройства.

2. Избрани методи за защита на данните, използвани от Оператора

 1. Сайтовете за влизане и въвеждане на лични данни са защитени в слоя за предаване на данни (SSL сертификат). Това гарантира, че личните данни и данните за вход, въведени в сайта, са криптирани на компютъра на потребителя и могат да бъдат прочетени само на целевия сървър.
 2. Личните данни, съхранявани в базата данни, се криптират по такъв начин, че само тези, които притежават ключа на оператора, могат да ги прочетат. Това защитава данните в случай на кражба на базата данни от сървъра.
 3. Паролите на потребителите се съхраняват в хеширан вид. Хеширащата функция работи еднопосочно – не е възможно да бъде обърната, което сега е съвременният стандарт за съхранение на потребителски пароли.
 4. Услугата използва двуфакторно удостоверяване, което е допълнителна форма на защита за влизане в услугата.
 5. Операторът периодично променя своите административни пароли.
 6. С цел защита на данните Операторът редовно прави защитни копия.
 7. Важен елемент от защитата на данните е редовното актуализиране на целия софтуер, използван от Оператора за обработка на лични данни, което по-специално означава редовни актуализации на софтуерните компоненти.

3. Хостинг

 1. Уебсайтът се хоства (технически поддържа) на сървърите на Оператора: cyberFolks.pl

4. Вашите права и допълнителна информация за това как се използват Вашите данни

 1. В определени ситуации Администраторът има право да предава Вашите лични данни на други получатели, ако това е необходимо за изпълнението на сключения с Вас договор или за изпълнението на задълженията, които има Администраторът. Това се отнася за такива групи получатели:
  • хостинг компания въз основа на възлагане
 2. Вашите лични данни се обработват от Администратора за срок не по-дълъг от необходимия за извършване на свързаните с тях дейности, посочени в отделни разпоредби (напр. за водене на счетоводство). По отношение на маркетинговите данни данните няма да бъдат обработвани за повече от 3 години.
 3. Имате право да поискате от Администратора:
  • достъп до личните данни, които се отнасят до Вас,
  • тяхното коригиране,
  • изтриване,
  • ограничаване на обработката,
  • и преносимост на данните.
 4. Имате право да възразите по отношение на обработването, посочено в 3.3, буква в), срещу обработването на Вашите лични данни за целите на осъществяване на легитимните интереси, преследвани от Администратора, включително профилиране, като правото на възражение не може да бъде упражнено, ако съществуват валидни легитимни основания за обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, по-специално установяването, предявяването или защитата на претенции.
 5. Можете да подадете жалба относно действията на Администратора до председателя на Службата за защита на личните данни, улица Stawki 2, 00-193 Варшава.
 6. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за функционирането на Услугата.
 7. По отношение на Вас може да бъде предприето автоматизирано вземане на решения, включително профилиране за целите на предоставяне на услуги съгласно сключения договор и за целите на директния маркетинг от страна на Администратора.
 8. Личните данни не се предават от трети държави от гледна точка на разпоредбите за защита на данните. Това означава, че ние не ги изпращаме извън Европейския съюз.

5. Информация във формуляри

 1. Услугата събира информация, предоставена доброволно от потребителя, включително лични данни, ако са предоставени.
 2. Услугата може да записва информация за параметрите на връзката ви (времеви печат, IP адрес).
 3. В някои случаи Услугата може да записва информация, за да улесни свързването на данните във формуляра с електронния адрес на потребителя, който попълва формуляра. В този случай имейл адресът на потребителя се появява в url адреса на страницата, съдържаща формуляра.
 4. Данните, предоставени във формуляра, се обработват за целите, произтичащи от функцията на конкретния формуляр, например за извършване на процеса на заявка за услуга или бизнес контакт, регистрация на услуги и др. Всеки път контекстът и описанието на формуляра ясно информират за какво се използва той.

6. Дневници на администратора

 1. Информацията за поведението на потребителите на сайта може да бъде обект на регистриране. Тези данни се използват за администриране на сайта.

7. Съответни маркетингови техники

 1. Операторът използва статистически анализ на трафика на сайта, чрез Google Analytics (Google Inc. със седалище в САЩ). Операторът не предава лични данни на оператора на тази услуга, а само анонимизирана информация. Услугата се основава на използването на бисквитки на крайното устройство на потребителя. Що се отнася до информацията за предпочитанията на потребителя, събрана от рекламната мрежа на Google, потребителят може да преглежда и редактира информацията, получена от „бисквитките“, като използва инструмента: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Операторът използва пиксела на Facebook. Тази технология кара Facebook (Facebook Inc. със седалище в САЩ) да знае, че регистрирано при него лице използва Услугата. В този случай тя разчита на данни, по отношение на които самият той е администратор; Операторът не предава никакви допълнителни лични данни от себе си на Facebook. Услугата се основава на използването на бисквитки на крайното устройство на потребителя.

8. Информация за бисквитките

 1. Услугата използва бисквитки.
 2. Бисквитките (т.нар. „бисквитки“) са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя на услугата и са предназначени за използване на Уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето, за което се съхраняват в крайното оборудване, и уникален номер.
 3. Лицето, което поставя бисквитките в крайното оборудване на ползвателя на услугата и има достъп до тях, е операторът на услугата.
 4. Бисквитките се използват за следните цели:
  1. поддържане на сесията на потребителя на уебсайта (след влизане в системата), благодарение на което на потребителя не се налага да въвежда отново своето потребителско име и парола на всяка подстраница на уебсайта;
  2. осъществяване на целите, посочени по-горе в раздел „Важни маркетингови техники“;
 5. Уебсайтът използва два основни вида „бисквитки“: „сесийни“ (сесийни бисквитки) и „постоянни“ (постоянни бисквитки). „Сесийните“ „бисквитки“ са временни файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя до момента, в който Потребителят се отпише, напусне уебсайта или изключи софтуера (уеб браузъра). „Постоянните“ „бисквитки“ се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за времето, посочено в параметрите на „бисквитките“, или докато бъдат изтрити от Потребителя.
 6. Софтуерът за сърфиране в уеб (интернет браузър) обикновено позволява съхраняването на „бисквитки“ на крайното устройство на Потребителя по подразбиране. Потребителите на Уебсайта могат да променят настройките си в това отношение. Интернет браузърът дава възможност за изтриване на бисквитките. Възможно е също така автоматично блокиране на „бисквитките“ Подробна информация по този въпрос се съдържа в помощта или документацията на интернет браузъра.
 7. Ограниченията на използването на „бисквитки“ могат да засегнат някои функционалности, налични на Уебсайта.
 8. Бисквитките, поставени на крайното оборудване на Потребителя на Уебсайта, могат да бъдат използвани и от субекти, които си сътрудничат с Оператора на Уебсайта, по-специално това се отнася за дружества: Google (Google Inc. със седалище в САЩ), Facebook (Facebook Inc. със седалище в САЩ), Twitter (Twitter Inc. със седалище в САЩ).

9. Управление на „бисквитките“ – как да давате и оттегляте съгласие на практика?

 1. Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да промените настройките на браузъра си. Уточняваме, че деактивирането на „бисквитките“, необходими за процесите на удостоверяване, сигурност, поддържане на потребителските предпочитания, може да затрудни, а в краен случай да попречи на използването на уебсайтовете
 2. За да управлявате настройките на бисквитките, изберете използвания от вас уеб браузър от списъка по-долу и следвайте инструкциите:

  Мобилни устройства:

Този образец на политика е създаден безплатно, с информационна цел, въз основа на нашите познания, практики в индустрията и закони, действащи към 2018-08-14. Препоръчваме ви да проверите шаблона на политиката, преди да го използвате на вашия уебсайт. Шаблонът е базиран на най-често срещаните ситуации в уебсайтовете, но може да не отразява напълно и точно спецификите на вашия уебсайт. Прочетете внимателно генерирания документ и го адаптирайте към вашата ситуация, ако е необходимо, или потърсете правен съвет. Не поемаме отговорност за последиците от използването на този документ, тъй като само вие имате контрол върху това дали цялата информация в него е точна. Също така имайте предвид, че Политиката за поверителност, дори и най-добрата, е само една част от грижата ви за личната ви информация и поверителността на уебсайта.