Adatvédelmi szabályzat

Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan kezeljük az Önre vonatkozó információkat, beleértve a személyes adatokat és a cookie-kat, azaz a „sütiket”.


1. Általános információk

 1. Ez a szabályzat a weboldalra vonatkozik, amely a következő url alatt működik: menstillcaps.com
 2. A Weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője: Menstill
 3. Az üzemeltető e-mail címe: info@menstillcaps.com
 4. Az Üzemeltető az Ön személyes adatainak kezelője az Ön által a Weboldalon önkéntesen megadott adatok tekintetében.
 5. A Weboldal a személyes adatokat a következő célokra használja fel:
  • Hírlevél küldése
  • Az űrlapon keresztül érkező megkeresések kezelése
  • Ajánlatok vagy információk bemutatása
 6. A Weboldal a felhasználókról és viselkedésükről való információszerzés funkcióit a következő módokon végzi:
  1. Az Üzemeltető rendszereibe bevitt űrlapokon önkéntesen megadott adatokon keresztül.
  2. A cookie-k (ún. „sütik”) tárolásával a végberendezéseken.

2. Az Üzemeltető által alkalmazott kiválasztott adatvédelmi módszerek

 1. A bejelentkezésre és személyes adatok megadására szolgáló oldalak az átviteli rétegben védettek (SSL tanúsítvány). Ez biztosítja, hogy az oldalon megadott személyes és bejelentkezési adatok titkosítva legyenek a felhasználó számítógépén, és csak a célszerveren legyenek olvashatók.
 2. Az adatbázisban tárolt személyes adatok olyan módon vannak titkosítva, hogy azokat csak az Operator kulcs birtokosai tudják elolvasni. Ez védi az adatokat abban az esetben, ha az adatbázist ellopják a szerverről.
 3. A felhasználói jelszavakat hashed formában tárolják. A hashing funkció egyirányúan működik – nem lehet megfordítani, ami ma már a felhasználói jelszavak tárolásának modern szabványa.
 4. A szolgáltatás kétfaktoros hitelesítést használ, ami a szolgáltatásba való bejelentkezés kiegészítő védelmi formája.
 5. Az Üzemeltető rendszeresen változtatja az adminisztrációs jelszavakat.
 6. Az adatok védelme érdekében az Üzemeltető rendszeresen biztonsági másolatokat készít.
 7. Az adatvédelem fontos eleme az Üzemeltető által a személyes adatok feldolgozására használt valamennyi szoftver rendszeres frissítése, ami különösen a szoftverkomponensek rendszeres frissítését jelenti.

3. Tárhelyszolgáltatás

 1. A Weboldal az Üzemeltető szerverein van elhelyezve (technikailag karbantartva): cyberFolks.pl

4. Az Ön jogai és további információk az Ön adatainak felhasználásáról

 1. Bizonyos helyzetekben az Üzemeltető jogosult az Ön személyes adatait más címzetteknek továbbítani, amennyiben ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy az Üzemeltetőre háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ez a címzettek ilyen csoportjaira vonatkozik:
  • megbízás alapján fogadó cég
 2. Az Ön személyes adatait a Rendszergazda legfeljebb addig kezeli, amíg az a külön jogszabályokban meghatározott kapcsolódó tevékenységek (pl. könyvelés) elvégzéséhez szükséges. A marketingadatok tekintetében az adatokat legfeljebb 3 évig kezelik.
 3. Ön jogosult arra, hogy az Adminisztrátortól kérje:
  • hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatokhoz,
  • azok helyesbítését,
  • törlését,
  • a feldolgozás korlátozása,
  • és az adatok hordozhatóságát.
 4. Ön jogosult arra, hogy a 3.3. c) pontban megjelölt adatkezelés tekintetében tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő által követett jogos érdekek érvényesítése céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, azzal, hogy a tiltakozás joga nem gyakorolható, ha az adatkezelésnek olyan jogos indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, különösen követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében.
 5. Ön panaszt tehet az Adatkezelő intézkedéseivel szemben a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél (2 Stawki Street, 00-193 Varsó, 2 Stawki Street, 00-193 Varsó).
 6. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges.
 7. Önnel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra kerülhet sor, beleértve a profilalkotást a megkötött szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása céljából, valamint az Adminisztrátor által végzett közvetlen marketing céljából.
 8. Személyes adatok harmadik országból nem kerülnek átadásra az adatvédelmi szabályok értelmében. Ez azt jelenti, hogy nem küldjük azokat az Európai Unión kívülre.

5. Az űrlapokon szereplő információk

 1. A Szolgáltatás összegyűjti a felhasználó által önkéntesen megadott információkat, beleértve a személyes adatokat is, amennyiben azokat megadta.
 2. A Szolgáltatás rögzítheti a kapcsolódási paraméterekre vonatkozó információkat (időbélyegző, IP-cím).
 3. A Szolgáltatás bizonyos esetekben információkat rögzíthet, hogy megkönnyítse az űrlapon szereplő adatok összekapcsolását az űrlapot kitöltő felhasználó e-mail címével. Ebben az esetben a felhasználó e-mail címe az űrlapot tartalmazó oldal url-jén belül jelenik meg.
 4. Az űrlapon megadott adatokat az adott űrlap funkciójából adódó célból dolgozzuk fel, pl. a szolgáltatáskérés vagy üzleti kapcsolatfelvétel folyamatának elvégzése, szolgáltatások regisztrációja stb. céljából. Az űrlap kontextusa és leírása minden alkalommal egyértelműen tájékoztat arról, hogy mire használják.

6. Adminisztrátori naplók

 1. Az oldalon a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos információk naplózásra kerülhetnek. Ezeket az adatokat az oldal adminisztrációjára használják.

7. Releváns marketingtechnikák

 1. Az üzemeltető az oldal forgalmának statisztikai elemzését használja a Google Analytics (Google Inc., székhelye: USA) segítségével. Az üzemeltető nem továbbít személyes adatokat a szolgáltatás üzemeltetőjének, csak anonimizált információkat. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatán alapul. Ami a Google hirdetési hálózat által a felhasználó preferenciáiról gyűjtött információkat illeti, a felhasználó a cookie-kból származó információkat a következő eszközzel tekintheti meg és szerkesztheti: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Az üzemeltető a Facebook pixelt használja. Ez a technológia azt eredményezi, hogy a Facebook (Facebook Inc. székhelye: USA) tudja, hogy egy nála regisztrált személy használja a szolgáltatást. Ebben az esetben olyan adatokra támaszkodik, amelyekkel kapcsolatban ő maga az adminisztrátor; az Üzemeltető nem továbbít magáról további személyes adatokat a Facebooknak. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatán alapul.

8. Információk a cookie-król

 1. A szolgáltatás sütiket használ.
 2. A sütik (ún. „cookie-k”) olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyek a szolgáltatás felhasználójának végberendezésén tárolódnak, és a Weboldalon való használatra szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolás idejét és egy egyedi számot.
 3. Az a szervezet, amely a cookie-kat a Szolgáltatás igénybe vevőjének végberendezésén elhelyezi és hozzáfér hozzájuk, a Szolgáltatás üzemeltetője.
 4. A sütiket a következő célokra használják:
  1. a Weboldal felhasználójának munkamenetének fenntartása (bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a felhasználónak nem kell a Weboldal minden egyes aloldalán újra megadni a bejelentkezési adatait és jelszavát;
  2. a fentiekben a „Fontos marketingtechnikák” alatt meghatározott célok megvalósítása;
 5. A Weboldal két fő sütitípust használ: „munkamenet” (session cookie-k) és „állandó” (persistent cookie-k). a „munkamenet” cookie-k olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak mindaddig, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt vagy le nem kapcsolja a szoftvert (webböngészőt). az „állandó” cookie-k a cookie-k paramétereiben meghatározott ideig vagy a Felhasználó általi törlésig tárolódnak a Felhasználó végberendezésén.
 6. A webböngésző szoftver (internetböngésző) általában alapértelmezés szerint engedélyezi a cookie-k tárolását a Felhasználó végberendezésén. A Weboldal felhasználói megváltoztathatják az erre vonatkozó beállításaikat. A webböngésző lehetővé teszi a sütik törlését. Lehetőség van a sütik automatikus letiltására is Részletes információkat e témában az internetes böngésző súgójában vagy dokumentációjában talál.
 7. A cookie-k használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldalon elérhető egyes funkciókat.
 8. A Weboldal Felhasználójának végberendezésén elhelyezett cookie-kat a Weboldal Üzemeltetőjével együttműködő szervezetek is használhatják, ez különösen a vállalatokat érinti: Google (Google Inc., székhely: USA), Facebook (Facebook Inc., székhely: USA), Twitter (Twitter Inc., székhely: USA).

9. A sütik kezelése – hogyan adható és vonható vissza a hozzájárulás a gyakorlatban?

 1. Ha nem szeretne sütiket kapni, megváltoztathatja böngészője beállításait. Előírjuk, hogy a hitelesítési folyamatokhoz, a biztonsághoz, a felhasználói preferenciák karbantartásához szükséges cookie-k letiltása akadályozhatja, szélsőséges esetben pedig meg is akadályozhatja a weboldalak használatát
 2. A cookie-beállítások kezeléséhez válassza ki az Ön által használt webböngészőt az alábbi listából, és kövesse az utasításokat:

  Mobil eszközök:

Ezt a szabályzatsablont ingyenesen, tájékoztató jelleggel, ismereteink, az iparági gyakorlat és a 2018-08-14-én hatályos jogszabályok alapján készítettük. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a házirend-sablont, mielőtt a weboldalán használná. A sablon a weboldalakon leggyakrabban előforduló helyzeteken alapul, de előfordulhat, hogy nem tükrözi az Ön weboldalának teljes és pontos sajátosságait. Olvassa el figyelmesen a generált dokumentumot, és szükség esetén igazítsa az Ön helyzetéhez, vagy kérjen jogi tanácsot. Nem vállalunk felelősséget a dokumentum használatának következményeiért, mivel csak Ön tudja ellenőrizni, hogy az összes benne szereplő információ pontos-e. Vegye figyelembe azt is, hogy az adatvédelmi irányelvek, még a legjobbak is, csak egy részét képezik a személyes adatokkal és a weboldalon való adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmaknak.