Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip tvarkome informaciją apie jus, įskaitant asmeninius duomenis ir slapukus arba „slapukus”.


1. Bendroji informacija

 1. Ši politika taikoma interneto svetainei, veikiančiai adresu url: menstillcaps.com
 2. Svetainės operatorius ir asmens duomenų valdytojas yra: Menstill
 3. Operatoriaus kontaktinis el. pašto adresas: info@menstillcaps.com
 4. Operatorius yra jūsų asmens duomenų valdytojas, kiek tai susiję su duomenimis, kuriuos savanoriškai pateikiate Svetainėje.
 5. Svetainė naudoja asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
  • Naujienlaiškio siuntimui
  • Užklausų per formą tvarkymui
  • Pasiūlymams ar informacijai pateikti
 6. Svetainė atlieka informacijos apie naudotojus ir jų elgseną gavimo funkcijas šiais būdais:
  1. Per savanoriškai įvestus duomenis formose, kurios įvedamos į Operatoriaus sistemas.
  2. Galutiniuose įrenginiuose įrašydami slapukus (vadinamuosius „cookies”).

2. Pasirinkti Operatoriaus naudojami duomenų apsaugos metodai

 1. Prisijungimo ir asmeninių duomenų įvedimo svetainės yra apsaugotos perdavimo lygmenyje (SSL sertifikatas). Taip užtikrinama, kad svetainėje įvesti asmeniniai ir prisijungimo duomenys naudotojo kompiuteryje būtų užšifruoti ir juos būtų galima perskaityti tik tiksliniame serveryje.
 2. Duomenų bazėje saugomi asmens duomenys užšifruojami taip, kad juos perskaityti gali tik Operatoriaus raktą turintys asmenys. Taip duomenys apsaugomi tuo atveju, jei duomenų bazė būtų pavogta iš serverio.
 3. Vartotojų slaptažodžiai saugomi užkoduotu pavidalu. Hašavimo funkcija veikia vienpusiškai – jos neįmanoma pakeisti, o tai dabar yra šiuolaikinis naudotojų slaptažodžių saugojimo standartas.
 4. Paslaugoje naudojamas dviejų veiksnių autentiškumo patvirtinimas, kuris yra papildoma prisijungimo prie Paslaugos apsaugos forma.
 5. Operatorius periodiškai keičia administravimo slaptažodžius.
 6. Siekdamas apsaugoti duomenis, Operatorius reguliariai daro apsaugines kopijas.
 7. Svarbus duomenų apsaugos elementas yra reguliarus visos Operatoriaus naudojamos programinės įrangos, skirtos asmens duomenims tvarkyti, atnaujinimas, o tai visų pirma reiškia reguliarų programinės įrangos komponentų atnaujinimą.

3. Priegloba

 1. Svetainė talpinama (techniškai prižiūrima) Operatoriaus serveriuose: cyberFolks.pl

4. Jūsų teisės ir papildoma informacija apie tai, kaip naudojami jūsų duomenys

 1. Tam tikrais atvejais Administratorius turi teisę perduoti jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams, jei tai būtina su jumis sudarytai sutarčiai vykdyti arba Administratoriaus įsipareigojimams vykdyti. Tai taikoma tokioms gavėjų grupėms:
  • prieglobos įmonei pagal pavedimą
 2. Jūsų asmens duomenys, kuriuos Administratorius tvarko ne ilgiau, nei tai yra būtina su tuo susijusiai veiklai, nurodytai atskiruose teisės aktuose (pvz., dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo), vykdyti. Rinkodaros duomenų atžvilgiu duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 3 metus.
 3. Jūs turite teisę reikalauti iš Administratoriaus:
  • susipažinti su jūsų asmens duomenimis,
  • juos ištaisyti,
  • ištrynimo,
  • duomenų tvarkymo apribojimo,
  • ir duomenų perkeliamumo.
 4. Turite teisę nesutikti su 3.3 c punkte nurodytu duomenų tvarkymu, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant įgyvendinti teisėtus interesus, kurių siekia Administratorius, įskaitant profiliavimą, tačiau teise nesutikti galima nesinaudoti, jei yra pagrįstų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, visų pirma dėl reikalavimų pareiškimo, tvirtinimo ar gynimo.
 5. Skundą dėl Administratoriaus veiksmų galite pateikti Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkui, adresu Stawki g. 2, 00-193 Varšuva.
 6. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas Paslaugai teikti.
 7. Jūsų atžvilgiu gali būti vykdomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą paslaugų teikimo pagal sudarytą sutartį ir Administratoriaus tiesioginės rinkodaros tikslais.
 8. Asmens duomenys nėra perduodami iš trečiųjų šalių pagal duomenų apsaugos taisykles. Tai reiškia, kad jų nesiunčiame už Europos Sąjungos ribų.

5. Informacija formose

 1. Paslauga renka naudotojo savanoriškai pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, jei jie pateikti.
 2. Paslauga gali įrašyti informaciją apie jūsų ryšio parametrus (laiko žymą, IP adresą).
 3. Kai kuriais atvejais Paslauga gali įrašyti informaciją, kad būtų lengviau susieti formoje pateiktus duomenis su formą pildančio naudotojo el. pašto adresu. Tokiu atveju naudotojo el. pašto adresas rodomas puslapio, kuriame yra forma, url.
 4. Formoje pateikti duomenys tvarkomi tikslu, kylančiu iš konkrečios formos funkcijos, pavyzdžiui, siekiant atlikti paslaugos užklausos arba verslo kontakto procesą, paslaugų registraciją ir pan. Kiekvieną kartą formos kontekstas ir aprašymas aiškiai informuoja, kam ji naudojama.

6. Administratoriaus žurnalai

 1. Informacija apie naudotojo elgesį svetainėje gali būti registruojama. Šie duomenys naudojami svetainei administruoti.

7. Atitinkami rinkodaros metodai

 1. Operatorius naudoja statistinę svetainės lankomumo analizę, naudodamasis „Google Analytics” („Google Inc.”, įsikūrusi JAV). Šios paslaugos operatorius neperduoda asmens duomenų, tik nuasmenintą informaciją. Paslauga grindžiama slapukų naudojimu naudotojo galiniame įrenginyje. Kalbant apie „Google” reklamos tinklo surinktą informaciją apie naudotojo pageidavimus, naudotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gautą naudojant slapukus, naudodamasis priemone: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operatorius naudoja „Facebook” pikselius. Dėl šios technologijos „Facebook” („Facebook Inc.”, įsikūrusi JAV) sužino, kad joje registruotas asmuo naudojasi Paslauga. Šiuo atveju ji remiasi duomenimis, kurių atžvilgiu ji pati yra administratorius; Operatorius neperduoda jokių papildomų savo asmens duomenų „Facebook”. Paslauga grindžiama slapukų naudojimu naudotojo galiniame įrenginyje.

8. Informacija apie slapukus

 1. Paslaugoje naudojami slapukai.
 2. Slapukai (vadinamieji „slapukai”) – tai IT duomenys, visų pirma tekstiniai failai, kurie saugomi Paslaugos naudotojo galiniame įrenginyje ir yra skirti naudoti Svetainėje. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie gauti, pavadinimas, jų saugojimo galiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.
 3. Paslaugos naudotojo galinėje įrangoje slapukus įrašantis ir prieigą prie jų turintis subjektas yra Paslaugos operatorius.
 4. Slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
  1. svetainės naudotojo sesijai išlaikyti (po prisijungimo), dėl kurios naudotojui nereikia iš naujo įvesti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Svetainės tinklalapyje;
  2. aukščiau nurodytiems tikslams, nurodytiems skiltyje „Svarbūs rinkodaros metodai”, įgyvendinti;
 5. Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: „sesijos” (sesijos slapukai) ir „nuolatiniai” (nuolatiniai slapukai). „Sesijos” slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje tol, kol Vartotojas atsijungia, išeina iš Svetainės arba išjungia programinę įrangą (interneto naršyklę). „Nuolatiniai” slapukai saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Vartotojas juos ištrina.
 6. Interneto naršymo programinė įranga (interneto naršyklė) paprastai pagal nutylėjimą leidžia saugoti slapukus Vartotojo galiniame įrenginyje. Svetainės naudotojai gali pakeisti su tuo susijusius nustatymus. Interneto naršyklė suteikia galimybę ištrinti slapukus. Taip pat galima automatiškai blokuoti slapukus Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama interneto naršyklės žinyne arba dokumentuose.
 7. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Svetainėje prieinamoms funkcijoms.
 8. Svetainės naudotojo galinėje įrangoje patalpintus slapukus taip pat gali naudoti su Svetainės operatoriumi bendradarbiaujantys subjektai, visų pirma tai susiję su įmonėmis: Google” (Google Inc., įsikūrusi JAV), „Facebook” (Facebook Inc., įsikūrusi JAV), „Twitter” (Twitter Inc., įsikūrusi JAV).

9. Slapukų valdymas – kaip praktiškai duoti ir atšaukti sutikimą?

 1. Jei nenorite gauti slapukų, galite pakeisti naršyklės nustatymus. Nustatome, kad slapukų, reikalingų autentifikavimo procesams, saugumui, naudotojų nuostatų palaikymui, išjungimas gali trukdyti, o kraštutiniais atvejais gali neleisti naudotis svetainėmis
 2. Norėdami tvarkyti slapukų nustatymus, iš toliau pateikto sąrašo pasirinkite naudojamą interneto naršyklę ir vadovaukitės nurodymais:

  Mobilieji įrenginiai:

Šis politikos šablonas sukurtas nemokamai, informaciniais tikslais, remiantis mūsų žiniomis, pramonės praktika ir 2018-08-14 galiojančiais įstatymais. Rekomenduojame patikrinti politikos šabloną prieš naudojant jį savo svetainėje. Šablonas pagrįstas dažniausiai pasitaikančiomis situacijomis interneto svetainėse, tačiau gali neatspindėti visos ir tikslios jūsų interneto svetainės specifikos. Atidžiai perskaitykite sukurtą dokumentą ir prireikus pritaikykite jį savo situacijai arba kreipkitės teisinės konsultacijos. Mes neprisiimame atsakomybės už šio dokumento naudojimo pasekmes, nes tik jūs galite kontroliuoti, ar visa jame pateikta informacija yra tiksli. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad privatumo politika, net ir pati geriausia, yra tik viena iš jūsų rūpesčio dėl jūsų asmeninės informacijos ir privatumo svetainėje dalių.