Konfidencialitātes politika

Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam informāciju par jums, tostarp personas datus un sīkfailus jeb “sīkfailus”.


1. Vispārīga informācija

 1. Šī politika attiecas uz tīmekļa vietni, kas darbojas ar url: menstillcaps.com
 2. Tīmekļa vietnes operators un personas datu pārzinis ir: Menstill
 3. Operatora e-pasta kontaktadrese: info@menstillcaps.com
 4. Operators ir jūsu personas datu pārzinis attiecībā uz datiem, kurus jūs brīvprātīgi sniedzat tīmekļa vietnē.
 5. Tīmekļa vietne izmanto personas datus šādiem mērķiem:
  • Informatīvā biļetena uzturēšanai
  • Veicot pieprasījumus, izmantojot veidlapu
  • Piedāvājumu vai informācijas sniegšanai
 6. Tīmekļa vietne veic informācijas iegūšanas funkcijas par lietotājiem un viņu uzvedību šādos veidos:
  1. Izmantojot brīvprātīgi ievadītos datus veidlapās, kas tiek ievadīti Operatora sistēmās.
  2. Uzglabājot sīkdatnes (tā sauktās “sīkdatnes”) gala ierīcēs.

2. Atsevišķas datu aizsardzības metodes, ko izmanto Operators

 1. Vietnes, kurās notiek pieteikšanās un personas datu ievadīšana, ir aizsargātas pārraides slānī (SSL sertifikāts). Tas nodrošina, ka vietnē ievadītie personas un pieteikšanās dati tiek šifrēti lietotāja datorā un tos var nolasīt tikai mērķa serverī.
 2. Datubāzē saglabātie personas dati tiek šifrēti tā, ka tos var izlasīt tikai tie, kam ir operatora atslēga. Tas aizsargā datus gadījumā, ja datu bāze tiek nozagta no servera.
 3. Lietotāju paroles tiek saglabātas hashētā veidā. Hešēšanas funkcija darbojas vienvirziena režīmā – to nav iespējams apgriezt pretējā virzienā, kas tagad ir mūsdienu lietotāja paroļu glabāšanas standarts.
 4. Pakalpojums izmanto divu faktoru autentifikāciju, kas ir papildu aizsardzības veids, lai pieteiktos pakalpojumam.
 5. Operators periodiski maina savas administratīvās paroles.
 6. Lai aizsargātu datus, Operators regulāri veido drošības kopijas.
 7. Svarīgs datu aizsardzības elements ir visas programmatūras, ko Operators izmanto personas datu apstrādei, regulāra atjaunināšana, kas jo īpaši nozīmē regulārus programmatūras komponentu atjauninājumus.

3. Mājvietas uzturēšana

 1. Tīmekļa vietne tiek izvietota (tehniski uzturēta) Operatora serveros: cyberFolks.pl

4. Jūsu tiesības un papildu informācija par to, kā tiek izmantoti jūsu dati

 1. Noteiktās situācijās Pārzinim ir tiesības nodot jūsu personas datus citiem saņēmējiem, ja tas ir nepieciešams ar jums noslēgtā līguma izpildei vai Pārzinim uzlikto pienākumu izpildei. Tas attiecas uz šādām saņēmēju grupām:
  • hostinga uzņēmums uz pilnvarojuma pamata
 2. Jūsu personas dati, kurus Administrators apstrādā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai veiktu saistītās darbības, kas noteiktas atsevišķos noteikumos (piemēram, par grāmatvedības kārtošanu). Attiecībā uz mārketinga datiem dati netiks apstrādāti ilgāk par 3 gadiem.
 3. Jums ir tiesības pieprasīt no Administratora:
  • piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz jums,
  • to labošanu,
  • dzēšanu,
  • apstrādes ierobežošanu,
  • un datu pārnesamību.
 4. Attiecībā uz 3.3. punkta c) apakšpunktā norādīto apstrādi jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, lai īstenotu Pārziņa likumīgās intereses, tostarp profilēšanu, bet tiesības iebilst nav īstenojamas, ja pastāv pamatoti leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, jo īpaši, lai celtu, izvirzītu vai aizstāvētu prasījumus.
 5. Jūs varat iesniegt sūdzību par Administratora rīcību Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam, Stawki iela 2, 00-193 Varšava.
 6. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama Pakalpojuma darbībai.
 7. Attiecībā uz jums var tikt veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, lai sniegtu pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu un lai Administrators veiktu tiešo mārketingu.
 8. Personas dati netiek pārsūtīti no trešām valstīm saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem. Tas nozīmē, ka mēs tos nesūtām ārpus Eiropas Savienības.

5. Informācija veidlapās

 1. Pakalpojums apkopo lietotāja brīvprātīgi sniegto informāciju, tostarp personas datus, ja tādi ir sniegti.
 2. Pakalpojums var reģistrēt informāciju par jūsu savienojuma parametriem (laika zīmogs, IP adrese).
 3. Dažos gadījumos Pakalpojums var reģistrēt informāciju, lai atvieglotu veidlapā norādīto datu sasaisti ar veidlapu aizpildījušā lietotāja e-pasta adresi. Šādā gadījumā lietotāja e-pasta adrese parādās lapas url adresē, kurā ir veidlapa.
 4. Veidlapā sniegtie dati tiek apstrādāti mērķim, kas izriet no konkrētās veidlapas funkcijas, piemēram, lai veiktu pakalpojuma pieprasījuma vai biznesa kontakta procesu, pakalpojumu reģistrāciju utt. Katru reizi veidlapas konteksts un apraksts skaidri informē, kādam nolūkam tā tiek izmantota.

6. Administratora žurnāli

 1. Informācija par lietotāja uzvedību vietnē var tikt reģistrēta. Šie dati tiek izmantoti vietnes administrēšanai.

7. Attiecīgi mārketinga paņēmieni

 1. Operators izmanto vietnes datplūsmas statistisko analīzi, izmantojot Google Analytics (Google Inc., kas atrodas ASV). Operators šī pakalpojuma operatoram nenodod personas datus, tikai anonimizētu informāciju. Pakalpojuma pamatā ir sīkdatņu izmantošana lietotāja gala ierīcē. Attiecībā uz informāciju par lietotāja preferencēm, ko apkopo Google reklāmas tīkls, lietotājs var apskatīt un rediģēt informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes, izmantojot rīku: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operators izmanto Facebook pikseli. Šī tehnoloģija liek Facebook (Facebook Inc., kas atrodas ASV) zināt, ka tajā reģistrēta persona izmanto Pakalpojumu. Šajā gadījumā tā balstās uz datiem, attiecībā uz kuriem tā pati ir administrators; Operators no sevis nenodod nekādus papildu personas datus Facebook. Pakalpojums ir balstīts uz sīkdatņu izmantošanu lietotāja gala ierīcē.

8. Informācija par sīkdatnēm

 1. Pakalpojumā tiek izmantotas sīkdatnes.
 2. Sīkdatnes (tā sauktās “sīkdatnes”) ir IT dati, jo īpaši teksta datnes, kas tiek saglabātas pakalpojuma lietotāja galiekārtā un ir paredzētas izmantošanai tīmekļa vietnē. Sīkfaili parasti satur tīmekļa vietnes nosaukumu, no kuras tie nāk, laiku, kad tie tiek saglabāti galiekārtā, un unikālu numuru.
 3. Pakalpojuma lietotāja galiekārtā sīkfailus ievieto un tiem piekļūst Pakalpojuma operators.
 4. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
  1. tīmekļa vietnes lietotāja sesijas uzturēšanai (pēc pieteikšanās), pateicoties kurai lietotājam nav atkārtoti jāievada savs pieteikšanās vārds un parole katrā Tīmekļa vietnes apakšlapā;
  2. iepriekš sadaļā “Svarīgas mārketinga metodes” norādīto mērķu īstenošanai;
 5. Tīmekļa vietne izmanto divu veidu sīkdatnes: “sesijas” (sesijas sīkdatnes) un “pastāvīgās” (pastāvīgās sīkdatnes). “Sesijas” sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti Lietotāja gala ierīcē, līdz Lietotājs iziet no vietnes, atstāj tīmekļa vietni vai izslēdz programmatūru (tīmekļa pārlūkprogrammu). “Pastāvīgās” sīkdatnes tiek glabātas Lietotāja galīgajā ierīcē uz laiku, kas norādīts sīkdatņu parametros, vai līdz brīdim, kad Lietotājs tās izdzēš.
 6. Tīmekļa pārlūkošanas programmatūra (interneta pārlūkprogramma) parasti pēc noklusējuma ļauj saglabāt sīkdatnes Lietotāja gala ierīcē. Tīmekļa vietnes lietotāji var mainīt savus iestatījumus šajā sakarā. Interneta pārlūkprogramma nodrošina iespēju dzēst sīkdatnes. Sīkdatnes ir iespējams arī automātiski bloķēt Sīkāka informācija par šo tēmu ir sniegta interneta pārlūkprogrammas palīdzības vai dokumentācijas sadaļā.
 7. Sīkdatņu izmantošanas ierobežojumi var ietekmēt dažas Tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas.
 8. Sīkdatnes, kas ievietotas Tīmekļa vietnes lietotāja gala iekārtā, var izmantot arī ar Tīmekļa vietnes operatoru sadarbojošās struktūras, jo īpaši tas attiecas uz uzņēmumiem: Google (Google Inc., kas atrodas ASV), Facebook (Facebook Inc., kas atrodas ASV), Twitter (Twitter Inc., kas atrodas ASV).

9. Sīkdatņu pārvaldība – kā praktiski dot un atsaukt piekrišanu?

 1. Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs paredzam, ka autentifikācijas procesiem, drošībai, lietotāja preferenču uzturēšanai nepieciešamo sīkfailu atspējošana var apgrūtināt un galējos gadījumos var liegt izmantot tīmekļa vietnes
 2. Lai pārvaldītu sīkfailu iestatījumus, zemāk esošajā sarakstā izvēlieties izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu un izpildiet norādījumus:

  Mobilās ierīces:

Šī politikas veidne ir sagatavota bez maksas, informatīvos nolūkos, pamatojoties uz mūsu zināšanām, nozares praksi un tiesību aktiem, kas ir spēkā 2018-08-14. Mēs iesakām pārbaudīt politikas veidni pirms tās izmantošanas savā tīmekļa vietnē. Šablona pamatā ir visbiežāk sastopamās situācijas tīmekļa vietnēs, taču tā var neatspoguļot pilnu un precīzu jūsu tīmekļa vietnes specifiku. Rūpīgi izlasiet izveidoto dokumentu un, ja nepieciešams, pielāgojiet to savai situācijai vai arī meklējiet juridisku konsultāciju. Mēs neuzņemamies atbildību par šī dokumenta izmantošanas sekām, jo tikai jūs varat kontrolēt, vai visa tajā sniegtā informācija ir precīza. Tāpat ņemiet vērā, ka pat vislabākā privātuma politika ir tikai daļa no jūsu rūpēm par jūsu personisko informāciju un privātumu tīmekļa vietnē.