Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie over u verwerken, met inbegrip van persoonsgegevens en cookies, of “cookies”.


1. Algemene informatie

 1. Dit beleid is van toepassing op de Website, opererend onder de url: menstillcaps.com
 2. De exploitant van de Website en de beheerder van persoonsgegevens is: Menstill
 3. E-mailadres van de beheerder: info@menstillcaps.com
 4. De exploitant is de beheerder van uw persoonsgegevens met betrekking tot de gegevens die u vrijwillig verstrekt op de website.
 5. De Website gebruikt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het beheren van de nieuwsbrief
  • Het afhandelen van vragen via het formulier
  • Het presenteren van aanbiedingen of informatie
 6. De Website voert de functies voor het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren uit:
  1. Door vrijwillig ingevulde gegevens in formulieren, die worden ingevoerd in de systemen van de Operator.
  2. Door cookies (zogenaamde “cookies”) op te slaan in de eindapparaten.

2. Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden gebruikt door de Operator

 1. Sites voor het inloggen en invoeren van persoonlijke gegevens zijn beveiligd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de site worden ingevoerd, versleuteld op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en alleen op de doelserver kunnen worden gelezen.
 2. De persoonlijke gegevens die in de database zijn opgeslagen, zijn zodanig versleuteld dat alleen degenen met de Operator-sleutel ze kunnen lezen. Dit beschermt de gegevens in het geval dat de database wordt gestolen van de server.
 3. Gebruikerswachtwoorden worden gehasht opgeslagen. De hashingfunctie werkt eenrichtingsverkeer – het is niet mogelijk om het om te keren, wat nu de moderne standaard is voor het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
 4. De Service maakt gebruik van twee-factor authenticatie, wat een extra vorm van bescherming is voor het inloggen op de Service.
 5. De Operator wijzigt regelmatig zijn administratieve wachtwoorden.
 6. Om gegevens te beschermen, maakt de Operator regelmatig veiligheidskopieën.
 7. Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Concessieverlener wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat softwarecomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

3. Hosting

 1. De Website wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de Operator: cyberFolks.pl

4. Uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van uw gegevens

 1. In bepaalde situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens door te geven aan andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het met u gesloten contract of voor het nakomen van verplichtingen die op de Beheerder rusten. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:
  • hostingbedrijf op basis van vertrouwen
 2. Uw persoonsgegevens die door de Beheerder worden verwerkt voor niet langer dan nodig is om gerelateerde activiteiten uit te voeren die in afzonderlijke regelgeving zijn gespecificeerd (bijv. over boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 3. U hebt het recht om bij de beheerder een verzoek in te dienen:
  • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
  • hun rectificatie,
  • verwijdering,
  • beperking van de verwerking,
  • en gegevensoverdraagbaarheid.
 4. U hebt het recht om bezwaar te maken, met betrekking tot de verwerking vermeld in 3.3 c), tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de legitieme belangen die door de Beheerder worden nagestreefd, met inbegrip van profilering, waarbij het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend indien er geldige legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name de vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen.
 5. U kunt een klacht indienen over de handelingen van de beheerder bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, Stawkistraat 2, 00-193 Warschau.
 6. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.
 7. Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering ten behoeve van het verlenen van diensten onder de gesloten overeenkomst en ten behoeve van direct marketing door de Beheerder, kan met betrekking tot u plaatsvinden.
 8. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen met betrekking tot de regelgeving voor gegevensbescherming. Dit betekent dat we ze niet naar landen buiten de Europese Unie sturen.

5. Informatie in formulieren

 1. De Dienst verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, indien verstrekt.
 2. De service kan informatie registreren over uw verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres).
 3. In sommige gevallen kan de service informatie registreren om de gegevens in het formulier te kunnen koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.
 4. De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bijvoorbeeld om het proces van serviceaanvraag of zakelijk contact, registratie van diensten, enz. uit te voeren. Telkens wordt in de context en beschrijving van het formulier duidelijk aangegeven waarvoor het wordt gebruikt.

6. Beheerderslogs

 1. Informatie over gebruikersgedrag op de site kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt om de site te beheren.

7. Relevante marketingtechnieken

 1. De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van het verkeer op de site via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan de exploitant van deze dienst, alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft de informatie over de voorkeuren van de gebruiker die wordt verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker de informatie die voortkomt uit cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. De exploitant gebruikt de Facebook-pixel. Deze technologie zorgt ervoor dat Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS) weet dat een bij haar geregistreerde persoon de Service gebruikt. In dit geval baseert het zich op gegevens waarvoor het zelf een beheerder is; de exploitant geeft geen aanvullende persoonlijke gegevens van zichzelf door aan Facebook. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.

8. Informatie over cookies

 1. De service maakt gebruik van cookies.
 2. Cookies (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Service en zijn bedoeld voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de tijd dat ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen en een uniek nummer.
 3. De entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Gebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de Servicebeheerder.
 4. Cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt
  1. het onderhouden van een sessie van de gebruiker van de Website (na inloggen), waardoor de gebruiker zijn/haar login en wachtwoord niet op elke subpagina van de Website opnieuw hoeft in te voeren;
  2. realisatie van de doeleinden die hierboven zijn gespecificeerd onder “Belangrijke marketingtechnieken”;
 5. De Website gebruikt twee soorten cookies: “sessiecookies” (session cookies) en “permanente cookies” (persistent cookies). “Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) afsluit. “Permanente” cookies worden op het eindapparaat van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.
 6. Webbrowsingsoftware (internetbrowser) staat het opslaan van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker meestal standaard toe. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit opzicht wijzigen. De webbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de help of documentatie van de internetbrowser.
 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Website.
 8. Cookies die op de eindapparatuur van de Websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Websitebeheerder, in het bijzonder bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Cookies beheren – hoe geeft u in de praktijk toestemming en hoe trekt u deze in?

 1. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Wij wijzen erop dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan belemmeren en in extreme gevallen onmogelijk kan maken
 2. Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

  Mobiele apparaten:

Deze beleidssjabloon is gratis gegenereerd, voor informatieve doeleinden, op basis van onze kennis, industriepraktijken en wetten die van kracht waren op 2018-08-14. We raden u aan de beleidssjabloon te controleren voordat u deze op uw website gebruikt. De sjabloon is gebaseerd op de meest voorkomende situaties op websites, maar weerspiegelt mogelijk niet de volledige en nauwkeurige bijzonderheden van uw website. Lees het gegenereerde document zorgvuldig en pas het indien nodig aan uw situatie aan, of vraag om juridisch advies. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van dit document, aangezien alleen u kunt controleren of alle informatie in het document juist is. Houd er ook rekening mee dat het Privacybeleid, zelfs het beste, slechts één onderdeel is van uw zorg voor uw persoonlijke informatie en privacy op de website.